• Être en perpétuel mouvement
    Trời đất chuyển vần
    l'univers est en perpétuel mouvement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X