• Se replier; se ramasser sur soi-même; se recroqueviller
    co mình nằm một
    il s'est replié en se couchant dans un coin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X