• Faire attention; prendre garde
  Coi chừng chó dữ
  prenez garde aux chiens méchants
  Attention! gare!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X