• Frotter du doigt
  (hội họa) frotter
  day tay nắm miệng
  manifester sa colère en montrant son poing et en pin�ant sa bouche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X