• (y học) insensibiliser; anesthésier
    sự gây khu vực
    anesthésie régionale

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X