• (động vật học) ankylostome; uncinaire
    bệnh giun móc
    (y học) ankylostomiase; ankylostomose; ankylostomasie; uncinariose

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X