• Rosée
  (thực vật học) caryote
  Accrocher ; grappiner ; suspendre
  Móc cái áo choàng
  ��accrocher un manteau;
  Móc con
  ��grappiner un poisson;
  Móc cái
  ��suspendre son chapeau
  Prendre avec un crochet ; arracher ; retirer
  Móc mắt
  ��arracher les yeux;
  Móc tiền trong túi ra
  ��retirer l'argent de sa poche
  Tricoter au crochet ; faire du crochet
  Faire des allusions caustiques
  Nói móc
  parler en faisant des allusions caustiques
  Crochet ; croc
  Treo bức tranh vào móc
  ��pendre un tableau à un crochet;
  Móc treo thịt
  ��croc de boucherie
  (âm nhạc) croche
  sợi móc
  kitool ; kitul

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X