• Plus; mieux; davantage
  (âm nhạc) piu
  Surpasser; dépasser; l'emporter sur; être supérieur
  con hơn cha nhà phúc
  bien heureuse la famille dont l'enfant surpasse le père

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X