• Maladroit; gauche; (thân mật) empoté; qui a des mains de beurre
    kẻ hậu đậu
    (thân mật) brise-tout; savate

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X