• Être honteux; rougir
  (động vật học) tigre
  điệu hổ li sơn
  faire sortir (l'ennemi) de sa base (pour l'attaquer plus facilement)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X