• Piauler
  Đứa nhè
  enfant qui piaule
  Tra†ner sa voix
  Người say rượu nói nhè
  l'ivrogne parle en tra†nant sa voix
  Insister importunément
  nhè xin xỏ
  insister importunément pour quémander quelque chose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X