• Marchander longuement; chipoter
  Trả tiền đi , đừng kèo
  payez sans marchander longuement
  tính hay kèo
  il a l'habitude de chipoter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X