• Se comporter en homme
    Làm người thì phải trọng chữ tín
    quand on se comporte en homme , il faut tenir sa promesse

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X