• Trahir
  Làm phản tổ quốc
  trahir sa patrie
  kẻ làm phản
  tra†tre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X