• Être le ma†tre
  cứ muốn làm thầy người ta
  il veut être notre ma†tre
  (từ cũ , nghĩa cũ) être un travailleur intellectuel
  Người làm thầy , người làm thợ
  les uns étaient des travailleurs intellectuels , les autres , des ouvriers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X