• (variante phonétique de lĩnh) satinade
  (tiếng địa phương) (variante phonétique de lĩnh) toucher; recevoir
  Lãnh lương
  toucher son salaire ; toucher sa solde
  Lãnh một số tiền
  toucher une somme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X