• Céder le pas; faire des concessions
  Họ không chịu lùi bước
  ils ne veulent pas faire des concessions
  Anh ấy đã lùi bước
  il a cédé le pas
  Reculer
  Lùi bước trước khó khăn
  reculer devant une difficulté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X