• S'apprêter à ; être sur le point
  Bố vừa đi khỏi , đã lăm le đi đá bóng
  à peine son père sorti , il s'apprête à aller jouer au football
  Convoiter
  Lăm le người đẹp
  convoiter une belle femme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X