• Chanson échangeant des propos d'amour
  Planer
  Chim lượn
  oiseau qui plane
  Ondoyer; onduler (en parlant des vagues)
  Rôder
  Kẻ trộm lượn quanh nhà
  voleur qui rôde autour de la maison
  lượn đi lượn lại
  papillonner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X