• (văn chương; cũ) bananier.
  Tàu tiêu
  feuille de bananier.
  Poivre ; poivrier.
  Fl‰te.
  Tiếng tiêu
  son de fl‰te.
  Borne ; jalon.
  Cắm tiêu
  planter des bornes.
  Digérer.
  Thức ăn khó tiêu
  aliment difficile à digérer.
  (sinh vật học, sinh lý học) lyser.
  Dissiper ; chasser (les chagrins...).
  (y học) se résorber.
  Ap-xe tiêu đi
  abcès qui se résorbe.
  Drainer.
  Công trình tiêu nước ruộng
  ouvrage aménagé pour drainer l'eau des rizières ; ouvrage de drainage des rizières.
  Dépenser.
  Tiêu tiền
  dépenser de l'argent.
  Aller à la selle (xem đi tiêu ; cầu tiêu).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X