• (từ cũ, nghĩa cũ) instituer héritier un cadet
    Bỏ trưởng lập thứ
    abandonner l'a†né pour instituer l'héritier un cadet

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X