• Tromper avec perfidie; faire acte de déloyauté
  lật lọng bạn
  il trompe son ami avec perfide
  Anh ta lật lọng không trả nợ
  il fait acte de déloyauté en ne payant pas sa dette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X