• Agiter; remuer; secouer
    Cây bị gió lắt lay
    arbre agité par le vent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X