• Secouer; agiter; hocher
  Gió lay cành
  le vent agite les branches
  Lay rụng táo
  hocher les jujubes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X