• Manière habituelle
  Lề lối làm việc
  manière habituelle de travailler
  Procédé
  Lề lối thuật
  procédé technique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X