• Chemin; passage
  Mở một lối đi
  frayer un passage
  Fa�on; manière; moyen; mode
  Một lối nói
  une fa�on de parler
  Lối hành động
  manière d'agir
  Lối mệnh lệnh
  mode impératif
  (tiếng địa phương) aux environs de
  Lối ba chục người
  aux environs de trente personnes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X