• (cũng viết lệt xệt) ( onomatopée) résonner( en parlant du bruit des chaussures)
    Tiếng dép đi lệt sệt ngoài cửa
    des sandales qui résonnent à la porte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X