• Moyen de se tirer d'embarras; échappatoire; issue
  Tìm một lối thoát
  chercher un moyen de se tirer d'embarras
  Không thể lối thoát nào
  il n'y a aucune d'échappatoire
  Tình hình không lối thoát
  situation sans issue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X