• Mue; exuvie
  Lốt rắn
  mue d'un serpent
  Trace
  Lối chân đi
  trace des pas
  Apparence
  Đội lốt nhà
  prendre l'apparence d'un bronze
  (thực vật học) xem lá lốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X