• Renard; (hàng hải) voie d'eau
  Lỗ bồn nước
  renard d'un bassin
  Bít một lỗ
  calfeutrer une voie d'eau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X