• Indécis; qui n'est ni chair ni poisson; qui nage entre deux eaux
    Thái độ lừng chừng
    attitude indécise

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X