• Inviter à.
  Rủ bạn đi chơi
  inviter son ami à faire ensemble une promenade.
  Pendre; tomber; retomber.
  Tóc rủ xuống
  cheveux qui pendent; cheveux pendants;
  Dây leo rủ xuống
  des lianes qui retombent
  treo cờ rủ
  hisser un drapeau en berne.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X