• Cornac
  (tiếng địa phương) jockey
  Anneau de corde (attaché aux pieds pour grimper sur un aréquier, un cocotier)...)
  Prier instamment; insister
  Nài mãi để được đi với mẹ ra chợ
  prier instamment pour avoir la permission d'aller au marché avec sa mère
  (từ cũ, nghĩa cũ) như nề
  Khó khăn chẳng nài
  sans craindre les difficultés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X