• Attendre ; guetter
  Chờ thời thuận lợi
  guetter une occasion favorable
  Chờ tàu
  attendre le train
  chờ được mạ thì đã sưng
  avant l'arrivée des secours , on est déjà attaqué
  chờ hết nước hết cái
  se morfondre à attendre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X