• Toit; toiture; couverture
  Mái ngói
  toit de tuiles;
  Nhà không còn mái
  maison qui n'a plus de toiture;
  Mái rạ
  couverture de chaume;
  Mái não thất bốn
  (giải phẫu học) toit du quatrième ventricule
  Pale (d'une rame); rame
  Femelle (d'un oiseau)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X