• Plateau
  Mâm son
  plateau laqué rouge
  Mâm xương chày
  plateau tibial
  Platine (de microscope)
  Plateforme (d'artillerie)
  mâm cao cỗ đầy
  repas copieux
  mâm dưới
  bas bout
  Mâm trên
  haut bout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X