• Toucher; tâter
  đứa này cũng vào
  cet enfant touche à tout;
  vào vung nồi cơm
  il tâte le couvercle de la marmite de riz

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X