• Couvercle
  Vung nồi
  couvercle de marmite
  Vung liễn
  couvercle de terrine
  coi trời bằng vung
  faire fi de tout
  nồi nào vung nấy
  brandir
  Vung kiếm
  lever en agitant fortement
  Vung tay
  lancer; semer
  Vung tiền
  ��semer de l'argent
  Vung lưới tiếng địa phương
  )��lancer le filet
  vung tay quá trán
  sans retenue
  Ăn chơi vung
  ��s'adonner sans retenue aux plaisirs
  Nói vung lên
  ��parler sans retenue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X