• (y học) éprouver des épreintes; éprouver du ténesme
  Sự mót đái
  ténesme de la vessie;
  Sự mót ỉa
  ténesme de lanus; épreintes
  Glaner
  Mót vài bông lúa
  glaner quelques épis
  lúa mót
  glanure;
  người đi mót
  glaneur;
  sự mót
  glane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X