• (y học) chorée; danse de Saint-Guy
  dạng múa giật
  choréiforme;
  người mắc chứng múa giật
  choréique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X