• Briguer; machiner
  Machination; visée
  Làm thất bại một mưu đồ
  déjouer une machination
  Mưu đồ đầy tham vọng
  visée pleine d'ambitions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X