• (từ cũ, nghĩa cũ)
  Tham tham tri tham biện Ông tham ông phán
  les commis et les secrétaires.
  Être avide.
  Tham của
  être avide d'argent
  Tham danh vọng
  être avide de gloire
  tham công tiếc việc
  être tout le temps au travail
  Tham đó bỏ đăng
  ��être infidèle en amour
  Tham quyền cố vị
  ��se cramponner à sa position
  Tham thì thâm
  ��on risque de tout perdre en voulant tout gagner ; qui court deux lièvres n'en prend aucun
  Tham vàng bỏ ngãi
  avec excès
  Ăn tham
  ��qui mange avec excès ; glouton.
  Tham ăn
  ��gourmand.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X