• Mou; cotonneux
  Người mềm yếu
  um homme mou;
  Lời văn mềm yếu
  style cotonneux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X