• Mou; souple; tendre; doux
  Sáp ong mềm
  cire molle;
  Cổ áo mềm
  col souple;
  Gỗ mềm
  bois tendre;
  sắt mềm
  (kỹ thuật) fer doux
  (ngôn ngữ học) mouillé
  Phụ âm mềm
  consonne mouillée
  cứ mềm thì đục
  plus vous êtes facile, plus on abuse de vous;
  làm mềm ra
  amollir, ramollir; assouplir;
  mềm đi
  mollir;
  mềm ra
  s'amollir; se ramollir, s'assouplir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X