• Chaque
  Mỗi ngày
  chaque jour
  Par
  Ba lần mỗi ngày
  trois fois par jour
  mỗi ngày một
  de jour en jour; de plus en plus;
  mỗi ngày mỗi tật
  chacun sa marotte;
  mỗi người mỗi ý
  chaque tête chaque avis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X