• Attraper un malheur
    không thận trọng mang lụy
    attraper un malheur à cause de son inprudence

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X