• Rein.
  Thận di động
  rein flottant ;
  Ghép thận
  greffe d' un rein
  Bệnh thận
  névropathie
  thận
  néphrose
  Sa thận
  névroptose ;
  Sỏi thận
  calcul rénal ;
  Thoát vị thận
  néphrocèle ;
  Viêm thận
  néphrite ;
  Xuất huyết thận
  néphrorragie ;
  cứng thận
  néphrosclérose.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X