• (động vật học) branchies; ou…es
  (động vật học) muntjac
  Porter; emporter; apporter
  Mang một số tiền
  porter une somme d'argent;
  Anh ấy mang va-li đi rồi
  il a emporté sa valise;
  Mang cho tôi quyển từ điển
  apportez-moi le dictionnaire;
  Mang giày
  porter des souliers
  (tiếng địa phương) contracter; être atteint de
  Mang bệnh
  contracter une maladie
  mang nặng đẻ đau
  supporter les peines de la grossesse et les douleurs de l'accouchement;
  tay bồng tay mang
  avoir une nombreuse progéniture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X