• Simple pièce légère; pièce
  Manh quần tấm áo
  simples pièces légères de vêtements;
  Manh chiếu
  pièce de natte (déchirée)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X