• (tiếng địa phương) mère; maman
  Me tôi đi vắng
  ma mère est absente
  (nghĩa xấu) xem me tây
  (thực vật học) tamarinier; tamarin
  (tiếng địa phương) veau
  Thịt me
  viande de veau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X